KOJA OSIGURANJA POSTOJE?

Oblici u kojima se savremeno osiguranje pojavljuje su mnogobrojni. Stoga se oni grupišu i razvrstavaju prema određenim zajedničkim svojstvima – postoje razne podele na pojedine vrste, grane osiguranja i druge nivoe grupisanja kako bi se olakšalo njihovo proučavanje i primena neophodnih ekonomskih, pravnih pravila i pravila tehnike osiguravanja.

Razvojem privrede i društva neprekidno niču nove vrste osiguranja, dok se neke gase. Podele se razlikuju i od države do države.

Zavisno od kriterijuma klasifikacije, postoje:

1.    prema prirodi rizika: kopneno, pomorsko i vazdušno;

2.    prema načinu nastanka: obavezno i dobrovoljno;

3.    prema načinu izravnavanja rizika: saosiguranje i reosiguranje;

4.    prema načinu organizovanja osiguranja: premijsko i uzajamno;

5.    individualna (pojedinačna) i kolektivna osiguranja;

6.    prema predmetu osiguranja: osiguranje pravnih odnosa, osiguranje usluga, osiguranje lica i osiguranje imovine.

Prema Zakonu o osiguranju Republike Srbije, postoje dve grupe osiguranja: životna i neživotna.

Životna osiguranja obuhvataju osiguranja kod kojih je život, odnosno zdravlje osigurano, a naknada – novčana suma koju društvo za osiguranje isplaćuje može biti jednokratna ili u više rata (renta):

Neživotna osiguranja obuhvataju veći broj različitih vrsta osiguranja – obuhvataju sve vrste osiguranja izuzev životnih osiguranja:

Vaš broker osiguranja GSI Master ovlašćenjem Narodne banke Srbije registrovan je za posredovanje u osiguranju svih vrsta životnih i neživotnih osiguranja i za zastupanje u osiguranju od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila (autoodgovornost) za društva za osiguranje u Republici Srbiji, koja su osnovana po Zakonu o osiguranju.

Saglasno Zakonu o osiguranju, Društvo za posredovanje u osiguranju GSI Master za svoje klijente obavlja i poslove savetovanja i pomoći u obradi šteta i proceni rizika i šteta.

Brošura

GSI MASTER d.o.o.

Društvo za posredovanje u osiguranju
Cvijićeva 63 / st. 4
11108 Beograd 12
PAK 136929
SRBIJA
telefon: 011/2763-682
telefaks: 011/2763-682
dežurni telefon (24h/365 dana): 069/2337-710

Preporučujemo - Naši klijenti:

Pratite nas na: