Putna asistencija

DRAGOCENA POMOĆ U ODREĐENIM SLUČAJEVIMA

Ukoliko planirate duže putovanje ili ukoliko na put krećete sa maloletnom decom, vaš broker osiguranja GSI Master će vam preporučiti prošireno pokriće u okviru međunarodnog putnog osiguranjausluge putne asistencije. Uz doplatak od 30% do 50% na osnovnu premiju putnog zdravstvenog osiguranja, vama i vašoj porodici možete obezbediti pomoć koja u određenim situacijama može da bude dragocena.

Ako je ugovoreno pre odlaska u inostranstvo, asistentska služba društva za osiguranje, odnosno međunarodna asistentska kompanija, obezbediće sledeće usluge putne asistencije:

  • Informisanje pre putovanja;
  • Povratak dece koja su ostala bez staranja;
  • Administrativnu pomoć u slučaju gubitka ili krađe putnih dokumenata;
  • Pronalaženje i preusmeravanje prtljaga;
  • Slanje hitnih poruka;
  • Usluge prevodioca;
  • Informacije o šlep službi i automehaničarskim radionicama;
  • Pomoć i plaćanje naknade troškova usled kašnjenja avio – leta.

Obim usluga putne asistencije razlikuje se od varijanti ponuda paketa usluga osiguravajućih društava, pri čemu će vam uporedni pregled prikazati posrednik u osiguranju GSI Master.


  • Informisanje pre putovanja

Pre odlaska u inostranstvo, a nakon početka perioda osiguranja navedenog u polisi, međunarodna asistentska kompanija, odnosno služba asistencije domaćeg društva za osiguranje, na zahtev osiguranika obezbeđuje sledeće informacije o:

 • vizama i administrativnim formalnostima koje treba ispuniti za lica i vozila pre i za vreme puta;
 • obaveznom i preporučenom vakcinisanju;
 • higijenskim i medicinskim merama opreza shodno zemlji koju osiguranik namerava da poseti;
 • adresama ambasada, konzulata i turističkih informativnih centara;
 • carinskim propisima i dažbinama;
 • kursevima stranih valuta i porezima;
 • klimi i odgovarajućoj odeći;
 • lokalnim državnim praznicima i vremenskim razlikama;
 • uslovima putovanja: načinu prevoza (avio, brodski, drumski), rutama, prohodnosti puteva.

  • Povratak dece koja su ostala bez staranja

Kada nakon nastanka osiguranog slučaja osiguranik nije u mogućnosti da se stara o svojoj deci mlađoj od 15 godina koja su bila na putu sa njim, asistentska služba će organizovati i platiti a društvo za osiguranje nadoknaditi troškove povratka dece koja su putovala sa osiguranikom, pod uslovom da eventualnu putnu kartu koju deca poseduju nije moguće iskoristiti. U slučaju da je neophodno, centar za pomoć će da obezbedi i plati avio karte u ekonomskoj klasi za tu decu kao i za pratioca.


  • Administrativna pomoć u slučaju gubitka ili krađe putnih dokumenata

U slučaju da za vreme putovanja van Republike Srbije dođe do gubitka ili krađe važnih putnih dokumenata kao što su pasoš, viza, avio karta i slično, asistentska služba će pružiti osiguraniku potrebne informacije i pomoći mu oko formalnosti koje treba da se obave kod odgovarajućih lokalnih vlasti kao i obezbediti usluge prevodilaca kako bi se dobila zamena izgubljenih ili ukradenih dokumenata.

  • Pronalaženje i preusmeravanje prtljaga

U slučaju gubitka ili pogrešnog usmeravanja prtljaga osiguranog lica od strane javnog prevoznika, služba za asistenciju pomoći će i informisati osiguranika o proceduri isporuke prtljaga. Ukoliko se ugovori, osiguranjem može da bude pokrivena šteta nastala usled gubitka ili krađe prtljaga u toku trajanja putovanja avionskim prevozom.


  • Slanje hitnih poruka

Ako za to postoji opravdan razlog, osiguranik može u bilo koje vreme u toku dana (24 časa), preko asistentske službe, besplatno poslati ili primiti hitnu poruku koja je u vezi sa osiguranim slučajem.

  • Usluge prevodioca

U hitnim slučajevima, ukoliko postoje teškoće u sporazumevanju, centar za pomoć će putem telefona pružiti pomoć u prevođenju (sporazumevanju) i to sa engleskog (kod većine osiguravača), odnosno francuskog i nemačkog na srpski jezik. U slučaju potrebe prevođenja dokumenata ili sporazumevanja sa predstavnicima vlasti države u kojoj se osiguranik nalazi, centar za pomoć će obezbediti prevodioca, čije usluge plaća osiguranik iz sopstvenih sredstava.


  • Informacije o šlep službi i automehaničarskim radionicama

Ako se automobil u vlasništvu osiguranika tokom putovanja u inostranstvo pokvari ili uništi usled nezgode, služba asistencije daće adresu i broj telefona šlep službe i/ili automehaničarske radionice koja se nalazi u blizini osiguranikovog trenutnog boravka u inostranstvu (na teritoriji Evrope). Troškove šlep službe ili automehaničarskih radova snosi sam osiguranik, izuzev ukoliko nije ugovorena usluga auto – asistencije.

  • Pomoć i plaćanje naknade troškova usled kašnjenja avio – leta

Ukoliko se posebno ugovori, osiguranjem su pokriveni neophodni izdaci i troškovi osiguranika koje je imao usled kašnjenja planiranog leta više od 4 sata ili zbog gubitka povezanog leta, a usled kašnjenja prvog leta. Osiguranjem su pokriveni smeštaj, kupovina neophodnih stvari, telefonski i drugi troškovi.


Vaš broker osiguranja GSI Master će sa vama razmotriti potrebe i mogućnosti ugovaranja putne asistencije uz osnovno međunarodno putno zdravstveno osiguranje i predložiti vam ponudu paketa proizvoda onog društva za osiguranje koje vama i vašoj porodici omogućava najsvestranije i najracionalnije osiguravajuće pokriće, uz potpuno uvažavanje vaših zahteva i sugestija.

Društvo za posredovanje u osiguranju GSI Master će vam, takođe, pružiti i svu neophodnu pomoć pri realizaciji odštetnih zahteva nakon povratka sa puta, u slučaju da niste zadovoljni uslugama koje su vam na raspolaganje stavili asistentska služba i/ili društvo za osiguranje.

 

Brošura

GSI MASTER d.o.o.

Društvo za posredovanje u osiguranju
Cvijićeva 63 / st. 4
11108 Beograd 12
PAK 136929
SRBIJA
telefon: 011/2763-682
telefaks: 011/2763-682
dežurni telefon (24h/365 dana): 069/2337-710

Preporučujemo - Naši klijenti:

Pratite nas na: