PREVENTIVA

OSNOVNI POJMOVI I DEFINICIJA

Preventiva podrazumeva sve postupke koje činimo da bismo smanjili statističku verovatnoću nastanka nekog događaja uticajem na njegov uzrok, a pre nego što na bilo koji način možemo da utvrdimo da je događaj već započeo.

Društveni razvoj preventive možemo da pratimo počev od prvobitne zajednice sve do danas. Kao posledica neprestane tehnološke evolucije svakoga dana je očigledniji impresivan industrijski razvoj usavršenih tehnika koje stvaraju produkte i procese maksimalne koristi za čovečanstvo, ali pune neprekidno narastajućeg i konstantnog prisustva opasnosti, po ljudski rod, njegovu imovinu i čovekove interese.

GSI Master, vaš broker, vršeći stručno i odgovorno poslove posredovanja u osiguranju u interesu klijenata, posebnu pažnju posvećuje prevenciji rizika, kako sa aspekta mera sprečavanja (engl. loss prevention measures) i mera suzbijanja šteta (engl. measures for minimising loss) sve do upućivanja klijenata u postupke i radnje radi sprovođenja mera spasavanja (engl. salvage operations) pri nastanku osiguranog slučaja. Klijenti Društva za posredovanje u osiguranju GSI Master već su upoznati da osiguranje ne zamenjuje navedene mere, već sasvim suprotno – uslovi osiguranja, kao sastavni deo ugovora o osiguranju, kroz tarifne elemente nagrađuju osiguranike koji primenjuju mere preventive a u većini slučajeva navedene mere podrazumevaju i zahtevaju (osiguranikove obaveze).

U našim uslovima proizvodnje, gde imamo zastarelu tehnologiju, loše održavanje, instalisanje nove opreme bez dokaza kvaliteta zbog ne postojanja atestnih laboratorija, zastarelost postojećih tehničkih propisa, nedovoljno obučenog radnog osoblja, nedostatak savremene organizacije rada i procedura dodatno doprinose ostvarenju štetnih događaja. Sklonost gubitku u slučaju industrijskih rizika je uvek prisutna, što može da se vidi i iz domaćih i stranih statističkih podataka.

Opasnosti su podjednako prisutne u svim sferama života. U saobraćaju su faktori rizika čovek, vozilo, put i okruženje; u domaćinstvu rukovanje elektroinstalacijama, gasom i sl.; u poljoprivredi tehnička mehanizacija, zaštitna sredstva za useve...

Svuda oko nas, u svim delatnostima, postoje mogućnosti nastanka šteta sa manjim ili većim, a često i sa katastrofalnim posledicama, tako da preventiva svakoga dana ima sve veći značaj. Osnovni ciljevi preventive su:

    • predupređenje štetnog događaja, odnosno onemogućavanje njegovog ostvarenja; i
    • smanjenje posledica štetnog događaja, odnosno minimizacija ekonomskih posledica nastale štete.

Sa aspekta klijenta, postavlja se pitanje čemu onda osiguranje ukoliko klijent preventivnim delovanjem onemogući nastanak štetnog događaja?... Činjenica je da neki oblik štetnog događaja nisu u mogućnosti da preduprede ni izuzetno organizovane društvene zajednice (rizik cunamija, tajfuna, požara, sve do izliva vode iz instalacija) pri čemu je obaveza posrednika u osiguranju da klijentu sugeriše pravu meru, na racionalnoj osnovi, plana preventive i to na taj način da su ispoštovani makar minimalni, na pozitivnim zakonskim propisima zasnovani, zahtevi zakonodavca.

Konačno, sve što klijent uloži u preventivu, posmatrano sa aspekta osiguranja imovine ali isto tako i u osiguranju lica, prvenstveno se vrati kroz sniženje premije osiguranja. Ko uloži u sopstvenu zaštitu nagrađen je nižom cenom ugovorenog osiguranja.

GSI Master, vaš broker osiguranja, uvek je spreman da savetodavno i praktično pomogne svakom svom klijentu.

ZA SIGURAN SVET – GSI Master.

 

Brošura

GSI MASTER d.o.o.

Društvo za posredovanje u osiguranju
Cvijićeva 63 / st. 4
11108 Beograd 12
PAK 136929
SRBIJA
telefon: 011/2763-682
telefaks: 011/2763-682
dežurni telefon (24h/365 dana): 069/2337-710

Preporučujemo - Naši klijenti:

Pratite nas na: