Usluge GSI Master

POTREBA I CILJEVI PREVENTIVE DRUŠTVA ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU

Polazeći od interesa vlasnika imovine za suštinskom – stvarnom zaštitom imovine i zaposlenih, izbegavanjem prekida u radu i kvalitetnim osiguranjem lica i imovine, GSI Master, vaš broker osiguranja, prilikom sagledavanja potreba za osiguranjem svojih klijenata i procenom rizika radi posredovanja u zaključenju osiguranja imovine i lica, razmatra i nalogodavcima sugeriše radnje na unapređenju prevencije.

Klijentima koji već imaju ugovoreno osiguranje, kroz analizu postojećeg osiguravajućeg pokrića, tarifnih elemenata i uslova pod kojim je osiguranje zaključeno, GSI Master ukazuje na mogućnosti smanjenja premije osiguranja kroz postupke, mere i sredstva zaštite. Aktivnosti koje su navedene proističu i iz zakonskih obaveza društva za posredovanje u osiguranju.

Rukovođen osnovnim ciljevima preventive, GSI Master za svoje klijente sprovodi poseban program rada za realizaciju ciljeva preventive, koji se umnogome poklapa sa odgovarajućim aktivnostima društava za osiguranje:

  • IZUČAVANJE I OCENA RIZIKA
   • metodologija
   • statistika
   • parametri rizika
   • faktori rizika
   • ekspertske analize
   • maksimalno moguća šteta
  • KONTROLA I UPRAVLJANJE RIZIKOM
   • kontrola sprovođenja mera preventive
   • kontrola promene uticajnih faktora
   • kontrola ispravnosti uređaja i obučenosti zaposlenih
  • SMANJENJE BROJA I OBIMA ŠTETA
   • izučavanje mogućih intervencija u oblasti preventivnog delovanja
    • propisi;
    • standardi;
    • tehnika;
    • tehnologija;
    • organizacija;
    • zaštita; itd
  • EKSPERTIZA I SANACIJA ŠTETA
   • analiza opravdanosti obima šteta
   • analiza uzroka
   • analiza odgovornosti
   • postupak sanacije
   • baza podataka o štetama

Sve gore navedeno, pored ostalog, spada u posebnu oblast nazvanu preventivno inženjerstvo. Program preventive GSI Master nema, naravno, svrhu da klijenta odvrati od zaključenja ugovora o osiguranju, već da klijentu, potencijalnom osiguraniku ili subjektu koji je već zaključio osiguranje olakša upravljanje rizicima u okviru svoje profesije, odnosno u svom životu i ugovori osiguranje pod povoljnijim uslovima nego što bi učinio u situaciji da ne poseduje, odnosno da ne postoji program preventive.

U zavisnosti od predmeta koji se osiguravaju i opasnosti (rizika) od kojih se pruža ekonomska zaštita putem određenih vrsta osiguranja mogu da se preduzimaju različite preventivne mere. Cilj tih mera treba da bude smanjenje verovatnoće nastanka određene ili određenih opasnosti na predmetima koji su pokriveni osiguranjem.

Premijska stopa, odnosno premija osiguranja, treba da bude odraz težine rizika, a težina rizika izražena kroz visinu premijske stope kod nekih opasnosti (rizika) u nekim vrstama osiguranja značajno zavisi od preduzetih mera zaštite.

Kod osiguranja od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti, osnovna premijska stopa može da se smanji i do 50% ukoliko je osiguranik preduzeo određene preventivne mere (čuvarska služba, stabilni sistemi za gašenje požara, javljači požara itd.).

Kada se radi o osiguranju od provalne krađe i razbojništva, premijska stopa se smanjuje ako su ugrađeni alarmni uređaji, video nadzor, ukoliko je objekat povezan sa policijskom stanicom i sl.

Stručni tim Društva za posredovanje u osiguranju GSI Master u svakom konkretnom slučaju savetuje klijente o svrsishodnosti ulaganja u preventivu i svojim vlastodavcima dostavlja analize ekonomske opravdanosti preventivnih aktivnosti, ceneći specifičnosti delatnosti klijenta i njegovo okruženje.

 

Brošura

GSI MASTER d.o.o.

Društvo za posredovanje u osiguranju
Cvijićeva 63 / st. 4
11108 Beograd 12
PAK 136929
SRBIJA
telefon: 011/2763-682
telefaks: 011/2763-682
dežurni telefon (24h/365 dana): 069/2337-710

Preporučujemo - Naši klijenti:

Pratite nas na: