KARIJERA

POSREDOVANJE I ZASTUPANJE U OSIGURANJU

Svaki radni dan za nas predstavlja novo iskušenje u delatnosti osiguranja života i osiguranja koja je Zakon o osiguranju definisao kao neživotna - osiguranja imovine, osiguranja lica, osiguranje odgovornosti...
Rad u interesu klijenta - u ime i za račun pravnih i fizičkih lica, korisnika naših usluga predstavlja neizreciv i neprocenljiv izazov.
Ukoliko ste spremni na izazove - rad u dinamičnom okruženju, u oblasti koja se neprestano menja i usavršava, odlučni i samopregorni, samostalni u radu ali i spremni na timski rad, motivisani i spremni na zaradu koja samo od Vas zavisi - javite nam se! 

Brošura

GSI MASTER d.o.o.

Društvo za posredovanje u osiguranju
Cvijićeva 63 / st. 4
11108 Beograd 12
PAK 136929
SRBIJA
telefon: 011/2763-682
telefaks: 011/2763-682
dežurni telefon (24h/365 dana): 069/2337-710

Preporučujemo - Naši klijenti:

Pratite nas na: