Da li znate?

O ŽIVOTNOM OSIGURANJU

Reč “Osiguranje“ (fr. assurance, engl. insurance, nem. Versicherung) u najširem smislu označava sigurnost, poverenje u nešto, zaštitu, obezbeđenje. Drugim rečima smisao te reči upućuje nas na svrhu osiguranja koja se sastoji u pružanju neke sigurnosti.

Prvi oblici nekog obezbeđenja za slučaj smrti (što je smisao današnjeg osiguranja života) vraćaju nas u daleku prošlost. Još 2.500 godina pre nove ere egipatski zidari kamena organizovali su društvo za pribavljanje sredstava za plaćanje troškova lečenja i troškove pogreba svojih članova.

Nešto kasnije, otprilike 400. godina prenove ere, u Grčkoj su bila organizovana društva za pogreb koja su se finansirala doprinosima članova. U Rimskom carstvu osnovano je religiozno udruženje u koje su članovi uplaćivali određeni iznos za prijem kao i mesečnu članarinu, a u slučaju smrti nekog člana solidarno su snosili troškove sahrane, pomagali su udovice i decu umrlih.

Prvu polisu životnog osiguranja u pravom smislu te reči, zasnovanu na prinpipima pomorskog saobraćaja, izdala je grupa pomorskih osiguravača u Londonu, 18. juna 1536.godine, izvesnom Wiliamu Gybbonsu. Polisa je bila jednogodišnja i glasila je na iznos od 400 funti. Interesantno je da je Gybbons umro u toku godine i osiguravači su njegovoj porodici isplatili osiguranu sumu.

Razvoj osiguranja života u evropskim zemljama počinje krajem 17. veka i karakteriše se postepenom primenom matematike u tehnici osiguranja. Dostignuća Njutna, Lajbnica, Dekarta i Paskala našla su veliku primenu u oblasti osiguranja. Od velikog značaja bila su i otkrića u matematičkoj statistici, pre svega zakon velikih brojeva (Bemuli, Laplas i Gaus). Primenom prve zvanične tablice smrtnosti objavljenje 1693. godine, započinje razvoj osiguranja života u osnovi i u onom obliku kakav je i danas poznat.

Prvo moderno društvo životnog osiguranja u Evropi bilo je osnovano 1699. godine u Londonu pod nazivom „Društvo za osiguranje udovaca i udovica“. Prvo udruženo društvo za životno osiguranje „New England Life“ je osnovano 1835 godine.

Prvo društvo životnog osiguranja u Sjedinjenim Američkim Državama osnovano je 1759. godine  pod nazivom „Društvo za pomoć siromašnim i ugroženim prezviterijanskim  sveštenicima i siromašnim i ugroženim suprugama i deci prezviterijanskih sveštenika“. Ovo društvo još uvek postoji i najstarije je društvo životnog osiguranja na svetu.

 

Brošura

GSI MASTER d.o.o.

Društvo za posredovanje u osiguranju
Cvijićeva 63 / st. 4
11108 Beograd 12
PAK 136929
SRBIJA
telefon: 011/2763-682
telefaks: 011/2763-682
dežurni telefon (24h/365 dana): 069/2337-710

Preporučujemo - Naši klijenti:

Pratite nas na: