Podela

OSNOVNE VRSTE ŽIVOTNOG OSIGURANJA

U današnje vreme postoji veliki broj programa životnih osiguranja, ali su svi proistekli iz osnovne vrste osiguranja. Najzastupljenije su dve vrste životnog osiguranja iz kojih su se razvile brojne varijante koje imaju različite karakteristike, ali se u osnovu dele na:

Mešovito životno osiguranje

Mešovito životno osiguranje je kombinacija osiguranja i štednje, jer se ugovor odnosi na osigurani slučaj smrt osiguranika i osigurani slučaj doživljenje osiguranika.

U slučaju smrti osigurane osobe u vreme trajanja osiguranja, korisniku se isplaćuje ugovorena osigurana suma za slučaj smrti zajedno sa pripisanom dobiti.

U slučaju doživljenja, korisniku se, takođe, isplaćuje dogovorena osigurana suma za slučaj smrti zajedno sa pripisanom dobiti (štedni karakter).

U cilju zaštite interesa svojih klijenata, društva za životno osiguranje su kod plasmana dosta oprezne, odnosno plasiraju sredstva u najsigurnije investicije investicije koje su najmanje rizične, što znači da se ne može očekivati velika dobit, ali se zato garantuje isplata ugovorene osigurane sume i dobit koja je ostvarena i pripisana tokom trajanja ugovora o osiguranju.

Mešovito osiguranje života je kombinacija osiguranja i štednje, jer u slučaju smrti osiguranika obezbeđuje članove njegove porodice, a u slučaju doživljenja, isplatom ugovorene osigurane sume sa pripisanom dobiti, taj novac može da se koristi kao dodatna sredstva za starost, školovanje dece i za druge namene.

Riziko životno osiguranje za slučaj smrti

Riziko životno osiguranje je osiguranje koje nema štedni karakter, jer se ugovor odnosi isključivo na osigurani slučaj smrt osiguranika.

U  slučaju smrti osigurane osobe u vreme trajanja osiguranja, korisniku se isplaćuje ugovorena osigurana suma za slučaj smrti.

U slučaju doživljenja isteka ugovora o osiguranju, korisniku se ne isplaćuje osigurana suma.

Riziko životno osiguranje je dosta jeftinije od mešovitog osiguranja, jer nema štedni karakter. Najčešće se ugovara prilikom uzimanja bankarskih kredita i koristi se kao dodatni vid zaštite korisnika osiguranja.

 

 

 

Brošura

GSI MASTER d.o.o.

Društvo za posredovanje u osiguranju
Cvijićeva 63 / st. 4
11108 Beograd 12
PAK 136929
SRBIJA
telefon: 011/2763-682
telefaks: 011/2763-682
dežurni telefon (24h/365 dana): 069/2337-710

Preporučujemo - Naši klijenti:

Pratite nas na: