Osiguranje stvari domaćinstva

OSIGURANJE POKRETNIH STVARI U STALNO NASTANJENIM KUĆAMA I STANOVIMA

Vaš dom je mesto koje vam pruža udobnost, sigurnost i ispunjava vaše živote radošću. U svoj dom uložili ste svoje vreme, novac, znanje i ljubav i zbog toga vam vaš posrednik u osiguranju GSI Master savetuje da ga adekvatno osigurate.

Osiguranjem stvari domaćinstva, kroz paket osiguranja doma i porodice, ili samostalno, osiguravate sve stvari u vašem domu, a ponudom nekih od društava za osiguranje – partnera vašeg brokera osiguranja GSI Master, obezbeđujete i pokrivanje troškova izrade ličnih dokumenata u slučaju požara i krađe.

Osiguranje stvari domaćinstva je osiguranje pokretne imovine u nastanjenim stambenim objektima – stvari (predmeta) koje služe za uređenje stana ili kuće, kao i za ličnu upotrebu i potrošnju osiguranika i članova njegove porodice (nameštaj, uređaji, aparati, novac i dragocenosti, umetnički predmeti i zbirke i slično).

Ukoliko se posebno ugovori, osiguranjem mogu da se obuhvate i boje i obloge na zidovima, podu i plafonu, stakla na vratima i prozorima, kao i sve vrste vatrenog oružja u stanu.


Osiguranje stvari domaćinstva pokriva osiguravajuću zaštitu od sledećih rizika:

 • Osnovni požarni rizici:

Kao i kod osiguranja građevinskih objekata domaćinstva, osnovno osiguranje podrazumeva:

  • požar;
  • udar groma;
  • eksplozija;
  • oluja;
  • grad;
  • pad letelice;
  • manifestacije i demonstracije.

 • Dopunski rizici:

Posebnim ugovaranjem osiguravajuća zaštita za stvari u domaćinstvu može da se obezbedi i za brojne dopunske rizike, među kojima mogu da se izaberu:

  • izliv vode iz instalacija;
  • provalna krađa i razbojništvo;
  • poplava, bujica i visoka voda;
  • klizanje tla;
  • odronjavanje;
  • snežna lavina;
  • zemljotres.

 • Odgovornost:

Ovim osiguranjem osigurava se odgovornost u svojstvu fizičkog lica osiguranika i članova porodičnog domaćinstva za štete učinjene trećim licima i stvarima trećih lica:

 1. kao privatno lice u svakodnevno životu, izuzev vršenja zanatske ili druge delatnosti, osim delatnosti domaćeg turizma i raznih delatnosti (kao imaoca domaćih životinja) koje ne služe radi privređivanja;
 2. kao vlasnik, korisnik ili zakupac stana ili privatne stambene kuće i dvorišta, kao i bašte, oko kuće;
 3. kao poslodavac, radnicima zaposlenim u domaćinstvu;
 4. iz posedovanja i upotrebe bicikla bez motora;
 5. pri bavljenju sportom, osim sporta kojim se profesionalno bavi i sporta koji je vezan za upotrebu motornog vozila bilo koje vrste, jedriličarskog sporta, lova i borilačkih sportova;
 6. kao vlasnik domaćih životinja, osim ako ih upotrebljava radi privređivanja;
 7. oružjem za koje ima dozvolu i služi za odbranu ili za takmičenja.


Neka od pokrića (gotov novac i ostale vrednosti, umetnički predmeti, zbirke, antički predmeti, stvari u šupi, podrumu, tavanu, garaži i na terasi; za odgovornost, razbojništvo van stana, običnu krađu itd.) su limitirana do određenog procenta od ugovorene sume osiguranja, ali klijent GSI Master može, ukoliko smatra da mu ta visina pokrića nije dovoljna, da za njih ugovori i veće sume osiguranja, uz plaćanje dodatne premije.

Osiguravajućim pokrićem od rizika provalne krađe i razbojništva ili pokušaja tih radnji osiguranje pokriva i štetu na zgradi (zidovima), tavanicama, vratima, prozorima, ključaonicama itd. u visini troškova popravke (odnosno, do odgovarajućeg procenta od osigurane vrednosti stvari u osiguranom stanu).

Vrednost osiguranih stvari za obračun naknade je vrednost novih stvari na dan nastanka štete umanjena za iznos procenjene amortizacije, a ukoliko osiguranik ne poseduje dokaze o starosti osiguranih predmeta (račune – fakture o kupovini), na ime amortizacije odbija se 50%.

Određena društva za osiguranje sa kojima Društvo za posredovanje u osiguranju GSI Master sarađuje u svojoj ponudi imaju i dopunsko osiguranje električnih aparata, uređaja i mašina u domaćinstvu od oštećenja usled dejstva električne energije – predmet osiguranja su oni aparati i uređaji koji su pojedinačno navedeni u polisi osiguranja. Uslovima osiguranja određena je gornja granica starosti aparata koji mogu da se prime u osiguranje.

Osiguravajuće pokriće dopunskog osiguranja električnih aparata, uređaja i mašina u domaćinstvu daje se za štete nastale usled: strujnog udara pri uključenju ili isključenju aparata, kratkog spoja, električnog luka i variranja napona.

Ugovarači dopunskog osiguranja mogu da izvrše otkup amortizovane vrednosti kod delimičnih šteta na elektro – uređajima, kao i otkup učešća u šteti (odbitne franšize).


U saradnji sa vašim posrednikom u osiguranju GSI Master dobijate mogućnost izbora načina plaćanja osiguranja stvari domaćinstva ili celog paketa osiguranja doma i porodice, kao i načina na koji možete da osigurate vaš dom i porodicu.

Društva za osiguranje pažljive osiguranike nagrađuju bonusima ukoliko u prethodnoj jednoj, dve ili tri godine osiguranja nisu prijavili štete pokrivene osiguranjem. Takođe, postoji mogućnost dodatnih popusta ukoliko klijenti u svojoj kući ili svom stanu poseduju atestirane protivprovalne ili protivpožarne uređaje.

Obzirom da sarađuje sa najuspešnijim kompanijama za osiguranje u Republici Srbiji, GSI Master će vas svakodnevno informisati o akcijama i dodatnim pogodnostima za zaključenje osiguranja vašeg doma i vaše porodice.

GSI Master, vaš broker osiguranja, neizostavno će vam obrazložiti ponude reprezentativnih kompanija za osiguranje, šta su prednosti ili eventualni nedostatci u ponudama i uz benefite velikog kupca za vas obezbediti najbolje uslove i cenu na tržištu.

Stručni tim Društva za posredovanje u osiguranju GSI Master vrši i poslove savetovanja i pomoći u prijavi, proceni i obradi šteta, kao i pravnu pomoć ukoliko niste zadovoljni procenom i isplaćenom naknadom u slučaju štetnog događaja.

 

 

Brošura

GSI MASTER d.o.o.

Društvo za posredovanje u osiguranju
Cvijićeva 63 / st. 4
11108 Beograd 12
PAK 136929
SRBIJA
telefon: 011/2763-682
telefaks: 011/2763-682
dežurni telefon (24h/365 dana): 069/2337-710

Preporučujemo - Naši klijenti:

Pratite nas na: