Osiguranje članova domaćinstva

PORODIČNO OSIGURANJE OD POSLEDICA NESREĆNOG SLUČAJA (NEZGODE)

Vaša porodica je vaše najveće bogatstvo.

Osiguranjem članova domaćinstva obezbeđujete zaštitu porodice od nepredvidljivih i nepovoljnih posledica nezgode koje svakodnevno mogu da ugroze život i zdravlje vama najmilijih.

Vaš posrednik i univerzalni servis za oblast osiguranja GSI Master obezbeđuje vam, pod za vas najpovoljnijim uslovima, ugovaranjem osiguranja sa reprezentativnim osiguravajućim društvima na tržištu Republike Srbije, kompletnu uslugu osiguranja za vaš dom i porodicu.

GSI Master preporučuje osiguranje članova domaćinstva svim svojim klijentima koji ne žele ili nisu u mogućnosti da ugovore životno osiguranje, odnosno klijentima koji imaju lično životno osiguranje – a žele osiguravajuće pokriće i za ostale članove svoje porodice. Karakteristika ovog oblika osiguranja je što premija osiguranja članova domaćinstva neznatno opterećuje kućni budžet, a pruža odgovarajuću zaštitu!


Članom domaćinstva smatraju se bračni drug, deca i ostali članovi zajedničkog domaćinstva. Domaćinstvom se smatra svaka porodica ili druga zajednica lica čiji članovi zajedno stanuju i zajednički troše svoje prihode.

Članovi domaćinstva koji privremeno stanuju u drugom mestu (na školovanju, vojna lica, lica na povremenom radu itd.) mogu da se osiguraju kao članovi domaćinstva.

Osiguranjem članova domaćinstva mogu da budu obuhvaćeni svi članovi domaćinstva od rođenja do navršenih 70, odnosno do 75 godina života.

 • Osnovno osiguravajuće pokriće:

Osnovno osiguravajuće pokriće koje možete da odaberete za osiguranje članova vašeg porodičnog domaćinstva podrazumeva osiguranje od rizika:

  • smrt usled nezgode;
  • trajni invaliditet kao posledica nesrećnog slučaja.

 • Dopunsko osiguravajuće pokriće:

Vašim izborom, osiguravajuće pokriće za osiguranje članova vašeg porodičnog domaćinstva može da podrazumeva i:

  • smrt usled bolesti (prirodna smrt);
  • uvećanje nadoknade za invaliditet preko 50%;
  • naknadu za gubitak profesije kao posledicu invaliditeta.

U saradnji sa vašim posrednikom u osiguranju GSI Master dobijate mogućnost izbora načina plaćanja osiguranja članova vašeg domaćinstva, kao i načina na koji možete da osigurate članove vašeg porodičnog domaćinstva – bilo kroz paket osiguranja doma i porodice (kada je uključeno i osiguranje građevinskih objekata domaćinstva i/ili osiguranje stvari domaćinstva), bilo kao samostalno osiguranje.

Obzirom da sarađuje sa najuspešnijim kompanijama za osiguranje u Republici Srbiji, GSI Master će vas svakodnevno informisati o akcijama i dodatnim pogodnostima za zaključenje osiguranja vašeg doma i vaše porodice.

GSI Master, vaš broker osiguranja, neizostavno će vam obrazložiti ponude reprezentativnih kompanija za osiguranje, šta su prednosti ili eventualni nedostatci u ponudama i uz benefite velikog kupca za vas obezbediti najbolje uslove i cenu na tržištu.

Stručni tim Društva za posredovanje u osiguranju GSI Master vrši i poslove savetovanja i pomoći u prijavi, proceni i obradi šteta, kao i pravnu pomoć ukoliko niste zadovoljni procenom i isplaćenom naknadom u slučaju štetnog događaja.

 

 

Brošura

GSI MASTER d.o.o.

Društvo za posredovanje u osiguranju
Cvijićeva 63 / st. 4
11108 Beograd 12
PAK 136929
SRBIJA
telefon: 011/2763-682
telefaks: 011/2763-682
dežurni telefon (24h/365 dana): 069/2337-710

Preporučujemo - Naši klijenti:

Pratite nas na: