Osiguranje mašina od loma

PRAVI OBLIK ZAŠTITE VAŠE OPREME OD NEPREDVIĐENIH KVAROVA

Osiguranjem mašina od loma (engl. machinery breakdown) se osiguravaju od oštećenja ili uništenja mašine, mašinski i električni uređaji i razna postrojenja usled nezgode u pogonu pod kojom se podrazumevaju događaji koji nastaju nepredviđeno i iznenada u vezi sa korišćenjem osigurane stvari.

Posebnim ugovaranjem osiguravajuće pokriće može da se obezbedi i za vodovodnu i kanalizacionu mrežu, cevovode (naftovode, gasovode i toplovode), dalekovode, kablovske vodove visokog napona, antenske stubove, postrojenja centralnog grejanja, metalne silose, razne transportne uređaje itd.

Osiguravajuća zaštita osiguranja loma mašina obuhvata i nespretnost, nehat ili zlu nameru radnika ili drugog lica.

Polisom osiguranja mašina od loma se osiguravaju sve (ili po zahtevu klijenta, pojedine) mašine, radni uređaji i instalacije, u sklopu ili izvan građevinskog objekta. Od posebnog interesa za osiguranika može da bude mogućnost osiguranja kompletne opreme jedinstvenom premijskom stopom, bez obzira na raznolikost opreme.


Imovina se osigurava od svih rizika, osim od rizika koje obuhvataju druge vrste osiguranja – npr. osiguranje od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti i pojava koje nisu rizici – zamor materijala, dotrajalost, korozija, neodgovarajuće - nepravilno održavanje i slično. GSI Master u tom smislu savetuje svoje klijente u vezi potrebe redovnog i neophodnog investicionog održavanja opreme u vezi sa osiguranjem mašina od loma.

Oprema je osigurana za vreme:

  • normalne eksploatacije, kod osiguranika ili kada je data u najam i radi u redovnim eksploatacionim uslovima;
  • demontiranja i montiranja radi popravke, kao i za vreme same popravke.

Osiguranje podrazumeva popravku i zamenu delova, čije je oštećenje otkriveno tokom remonta (pod uslovom da se ne radi o postepenim mehaničkim i hemijskim uticajima).

Premija se plaća na sumu osiguranja koja treba da je, ako nije drugačije ugovoreno, jednaka ceni nove stvari istih karakteristika, uključujući sve zavisne troškove, umanjenoj za amortizaciju.

GSI Master stručnim savetima pruža pomoć klijentima prilikom ugovaranja osiguranja mašina od loma tako da imovina bude osigurana sumom osiguranja koja odgovara njenoj ukupnoj vrednosti. U tom slučaju naknada iz osiguranja je:

  • u slučaju uništenja stvari – njena vrednost;
  • u slučaju oštećenja stvari – iznos u visini troškova rada i materijala potrebnih za popravku.

Ovim osiguranjem moguće je da se ugovori dodatno pokriće za troškove:

  • zemljanih radova i pronalaženje mesta oštećenja na instalacijama;
  • prekovremenog rada i rada za vreme praznika i nedeljom.

Naknada iz osiguranja umanjuje se za vrednost ostatka i amortizaciju, što može da se izbegne ugovaranjem otkupa amortizacije.


U nekim slučajevima, ugovorom o osiguranju mašina od loma predviđeno je osiguranikovo učešće u šteti (franšiza). Logika ugovaranja učešća u šteti osiguranika je da se eliminišu iz pokrića česte sitne štete, a da polisa služi samo kod kompleksnih i skupih šteta čiji bi nastanak ozbiljno ugrozio poslovanje osiguranika. Pri tome, ukoliko je veće učešće u šteti osiguranika – manja je premija osiguranja i obrnuto... Stručni tim vašeg brokera osiguranja GSI Master u konsultacijama sa svojim klijentima razmatra i ukoliko je potrebno (i moguće) predlaže ugovaranje pokrića bez učešća u šteti (franšize), pri čemu sve štete padaju na teret osiguranja.

Osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti pokriva troškove raščišćavanja koji su nastali zbog uništenja ili oštećenja osigurane stvari, kao i neophodne troškove za sprečavanje ili smanjenje štete, koji su nakon nastanka osiguranog slučaja nastali po nalogu društva za osiguranje. Kompanije za osiguranje prate tehnički rezultat po osnovu osiguranja mašina od loma i bonusima nagrađuju osiguranike koji nisu imali štete u ugovorenom periodu osiguranja.

Procenom rizika, ovlašćeni predstavnici posrednika u osiguranju GSI Master će vam predložiti mogućnost proširenja osiguravajućeg pokrića na posrednu štetu, putem dopunskog osiguranja od prekida rada mašina, pošto nepokriveni troškovi poslovanja i izgubljena dobit mogu da za privredno društvo predstavljaju štetu veću i od materijalne nastale lomom mašina.

Klijenti Društva za posredovanje u osiguranju GSI Master koji radeći u industriji poseduju značajne količine zaliha, mogu kao dopunsko osiguranje da ugovore i osiguranje zaliha u procesu proizvodnje od opasnosti loma mašina i nekih drugih opasnosti.

GSI Master pruža adekvatnu stručnu pomoć svojim klijentima, počev od prevencije sve do prijave, obrade štete i naplate naknade iz osiguranja.


 

 

Brošura

GSI MASTER d.o.o.

Društvo za posredovanje u osiguranju
Cvijićeva 63 / st. 4
11108 Beograd 12
PAK 136929
SRBIJA
telefon: 011/2763-682
telefaks: 011/2763-682
dežurni telefon (24h/365 dana): 069/2337-710

Preporučujemo - Naši klijenti:

Pratite nas na: